سخنرانی زیبای شهید جهاد مغنیه

لحظاتی از سخنرانی شهید جهاد مغنیه که دیروز در بلندی های جولان به دست عوامل صهیونیستی به شهادت رسید

فیلمشهید جهاد مغنیهسخنرانیصهیونیستیایرانسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x