روزنه 156 ، توهم به سبک علی مطهری

130
12 آذر 1394

لجاجت های علی مطهری ما را به یاد همان لجاجت های موسوی و کروبی می اندازد که 8 ماه کشور را به کام تلخ فتنه کشاند . آن روزها و هم کوچک و بزرگ در تلاش بودند تا سران فتنه را از آنچه توهمش را در سر داشتند آگاه کنند اما نشد ...

فیلمروزنه 156علی مطهریتوهمموسویکروبی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x