اجرای حامد زمانی با لباس بسیجی و موتور سنگین

440
12 آذر 1394

حامد زمانی، خواننده ارزشی کشورمان، در نخستین همایش گردهمایی معاونین روابط عمومی بسیج روی صحنه رفته بود.

فیلمحامد زمانیموتور سنگینلباس بسیجیروابط عمومی بسیجهمایش گردهمایی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x