مستند « از لاک جیغ تا خدا » این قسمت: رقیه 10 ماهه

مستند " از لاک جیغ تا خدا" روایتی متفاوت از زندگی بانوان محجبه شده است که در آن داستان محجبه شدن 22 بانوی ایرانی است که در گذشته حجاب مناسبی نداشته اند و هرکدام به دلیل یکسری اتفاقات جذاب در زندگیشان محجبه شده اند.