نامه آقا به جوانان اروپا و آمریکا - سید هاشم الحیدری

حجت الاسلام و المسلمین "سید هاشم الحیدری" معروف به "ابو باقر" از علمای سرشناس بغداد و مسؤول مؤسسه "الرایة" و رهبر گروه "ولائیون" است که اغلب اعضای آن از میان جوانان و نخبگان هستند.