شرح حدیث اخلاق توسط امام خامنه ای، رحم کردن به دیگران

شرح حدیث اخلاق توسط رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (حفظه الله)