چه کسانی دستاوردهای دولت را نادیده گرفتند؟

نگاهی به صفحه اول روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب و نحوه انعکاس خبر بازدید رئیس جمهور از دستاوردهای فضایی کشور می تواند تا حدودی نشان دهد که کدام طیف از رسانه ها از اقدامات مثبت دولت حمایت کرده و کدام طیف نگاه ابزاری و سیاسی به دولت دارند.