گفت و گوی دو جنین در شکم مادر

1,223
12 آذر 1394

گفت و گوی دو جنین در شکم مادر
۶۰ ویژه کنید
عکس و تصویر گفتگوی دو جنین در شکم مادر. اولی: تو به زندگی بعد زایمان اعتقاد داری؟ دومی: ...
گفتگوی دو جنین در شکم مادر.
اولی: تو به زندگی بعد زایمان اعتقاد داری؟
دومی: آره حتما. یه جایی هست که می تونیم راه بریم شاید با دهن چیزی بخوریم
اولی: امکان نداره. ما با جفت تغذیه می شیم. طنابشم انقد کوتاهه که به بیرون نمی رسه. اصلا اگه دنیای دیگه هم هست چرا کسی تاحالا از اونجا نیومده بهمون نشونه بده.
دومی: شاید مادرمونم ببینیم
اولی: مگه تو به مامان اعتقاد داری؟ اگه هست پس چرا نمی بینیمش
دومی: به نظرم مامان همه جا هست. دور تا دورمونه.
اولی: من مامانو نمی بینم پس وجود نداره.
دومی: اگه ساکت ساکت باشی صداشو می شنوی و اگه خوب دقت کنی حضورشو حس می کنی


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x