عده ای از معنویت و توکل به خدا غافلند و محاسباتشان مادی محض است!

164
12 آذر 1394

بیانات امام خامنه ای در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
عده ای از معنویت و توکل به خدا غافلند و محاسباتشان مادی محض است!

فیلمخداامام خامنه ایمردمبیانات امام خامنه ایایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x