موشن گرافیک ، نسخه شفابخش

ایرانیان سالانه 6,000,000,000,000 تومان گوشی موبایل خریداری می کنند! بیشترین مصرف نان در دنیا در ایران صورت می گیرد درحالی که 30 درصد آن دور ریز میشود!