بزرگترین جرم فتنه گران

بزرگترین گناه فتنه گران ( به بهانه ممنوع التصویر شدن سید محمد خاتمی)
گناه و جرم بزرگی که شرایط امروز را برای جامعه‌ی ایران رقم زده و این جامعه را در معرض تحریم های ناعادلانه غرب قرار داده، جرم امیدوار کردن دشمن است که از سوی فتنه‌گران صورت پذیرفته است.