پویانمایی تدبیر مجازی ابتکار برای گرد و غبار

گردو غبار اخیر در خوزستان که در شهرستان های اهواز و ماهشهر به بیش از 10 هزار میکروگرم بر متر مکعب رسید موجب تعطیلی مدارس و ادارات 12 شهرستان شده و تعدادی از مردم استان را نیز به دلیل عارضه تنفسی راهی بیمارستان ها کرد.