مستند «کوثر»

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، چند سالی است که ملت سوریه درگیر نبردی داخلی که البته دارای بنیان های خارجی است شده و در حال حاضر تروریست های تکفیری در قالب گروه های گوناگون و با اسامی مختلف که بعضا بسیاری از آنها میان خود هم درگیری هایی دارند مشغول ویران کردن زیرساخت های این کشور هستند.