مستند «معلم» روایت گردان رزمندگان شیعه افغانی در سوریه و شهید علیرضا توسلی

پیکر فرمانده بازگشت. فرمانده سرزمین نداشت، اما "آرمان" داشت و حالا این فاطمیه را کنار «مادر» است.بدن بدون سرش آرام می‌گیرد.

فیلممستندعلیرضا توسلیشیعه افغانیسوریهشهید علیرضا توسلی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x