مجموعه فیلم کوتاه مهر علی (ع): گمان نیک

مجموعه ی تلوزیونی مهر علی (ع) که در شبکه افق سیما تهیه و پخش می شود در قالب فیلم های بسیار کوتاه چند دقیقه ای هربار داستانی مرتبط با یکی از احادیث معصوم(ع)را به تصویر میکشد و درپایان حدیث مربوطه را بیان میکند.