خانواده از دیدگاه آیت الله بهجت

نقاشی ماسه ای کاری از سینا شریعتمدار