فیلم دیدنی از شبیخون نیروهای عراقی علیه تروریست های داعش،عملیات آزادسازی تکریت

عملیات آزادسازی مناطق اصلی استان صلاح الدین عراق و شهر تکریت که با همکاری مستشاری نیروهای سپاه قدس ایران و حاج قاسم سلیمانی درحال انجام است پیروزی های چشمگیری را نصیب ملت و ارتش عراق و محورمقاومت کرده است.