ترانه حامد زمانی وِیژه شهادت حضرت زهرا

نماهنگ شبیه تو با صدای حامد زمانی در غم شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله