یوسف و یعقوب (دیدگاه متقابل امام موسی صدر و امام خمینی از زبان سید صادق طباطبایی)

مستند شاهد عینی برنامه ای گفتگو محور است که چندیست از شبکه افق پخش می شود.در این قسمت از برنامه یامین پور و تیم فیلم برداری به سراغ سید صادق طباطبایی رفته اند که هفته پیش در بیمارستانی در آلمان فوت شده است.

فیلمیوسف ویعقوبامام خمینیسید صادق طباطباییامام موسی صدر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x