فیلم کوتاه: نامه مادر به فرزندانش...

177
12 آذر 1394

فیلم کوتاه نامه مادر به فرزندانش...
فیلومنا پنجاه سال پیش، هنگامی که در ایرلند بوده به اجبار از آنتونی، پسر کوچکش جدا می‌شود و دولت حضانت پسر خردسالش را به خانواده‌ای دیگر واگذار می‌کند. سال‌ها می‌گذرد و فاصله‌ها بیشتر می‌شود و در همه این دوران فیلومنا لی نمی‌تواند خبر و اثری از پسرش بگیرد.

فیلمشهداخمینیانقلاب اسلامیخامنه ایدفاع مثدس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x