فیلم کوتاه «بگذار فقط خدا بداند...»

شبکه افق سیما در زمان های میان برنامه خود به پخش فیلم های بسیار کوتاه و ارزشمند می کند که نکات مختلف اجتماعی، دینی و ملی را نشان می دهد.