مستند «فتنه تکفیری ها» روایتی کامل از تاریخچه تروریستهای تکفیری

مستند «فتنه تکفیری» روایتی است از حقیقت اندیشه تکفیر و مشکلاتی که گروه های تروریستی برآمده از این تفکر برای دنیای اسلامی و بشریت به وجود آورده اند.

فیلممستندتروریستداعشتکفیری هاالقاعده

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x