تبریک تولد سردار قاسم سلیمانی در برنامه ویتامین 3

تبریک تولد سردار قاسم سلیمانی در برنامه ویتامین 3/ تجلیل از اسطوره جوانان ایرانی