هدف روحانی در توهین به منتقدین چیست ؟

دکتر روح الله حسینیان پاسخ این سوال را می دهد ؟