افشاگری موسوی نژاد در مورد بگم بگم های بنفش

اخیرا اشرفی اصفهانی رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری و برخی دیگر از دولتمردان دولتمردان سابق و برخی از نمایندگان مجلس را به بگم بگم های خود تهدید نموده اند . سید مهدی موسوی نژاد نماینده انقلابی مردم دشتستان پشت پرده این حرکات را علنی می کند ...