دانشجویان در اعتراض به رانت‌خواری و واردات بی‌رویه مقابل وزارت صنعت و معدن

تجمع دانشجویان در اعتراض به رانت‌خواری و واردات بی‌رویه مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت