داستان حضور امام زمان (عج) در روضه حضرت زهرا (س)

نقل آیت الله بهجت (ره) از حضور امام زمان (عج) در روضه حضرت زهرا (س)