پادکست بررسی دروغ های ماهواره توسط استاد رائفی پور

کاری از سخن دانلود منبع تصاویر استاد و فایل صوتی: وب سایت استاد رائفی پور - جنبش مصاف