فیلم کامل بیانات امام خامنه ای در دیدار 21 اسفند اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

فیلم کامل بیانات امام خامنه ای در دیدار 21 اسفند اعضاى مجلس خبرگان رهبرى