مستند کوتاه « ناداوری » باموضوع مذاکرات هسته ای

در آستانه دور پایانی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب، مستند کوتاهی "ناداوری"با موضوع مذاکرات، توسط مؤسسه سفیر فیلم منتشر شد.