منادیان آزادی ، مارتین لوترکینگ+بازنشر

به گزارش جبهه جهانی مستضعفین، مارتین لوتر کینگ در 15 ژانویه 1929 متولد شد و در 4 آوریل 1968 از دنیا رفت. پدر و پدربزرگ وی به عنوان روحانی کلیسا فعالیت داشتند و خود وی نیز سال های آخر عمرش را، به عنوان روحانی در کنار پدرش فعالیت می کرد.