سخنرانی حاج سعید قاسمی در همایش «بوشهر 2 قرن مقاومت دربرابر استعمار»

نقش انگلیسی ها در کشته شدن 10 میلیون ایرانی / شما بدترین وقت را برای مذاکره انتخاب کرده اید.