رهبرم چگونه عماری می خواهند؟ بخش پنجم و آخر

بخش پنجم و آخر سخنان استاد حاج علیرضا پناهیان پیرامون دفاع از ولایت به شیوه ی صحیح

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x