وصیت حضرت زهرا (س) برای غسل و کفن و دفن شبانه ، آیت الله مجتهدی تهرانی

وصیت حضرت زهرا (س) به امیرالمومنین(ع) برای غسل و کفن و دفن شبانه ، آیت الله مجتهدی تهرانی