آمریکا، ناقض پیمان جهانی حفظ محیط‌ زیست

گزیده بیانات امام خامنه ای : آمریکا، ناقض پیمان جهانی حفظ محیط‌ زیست