توطئه گران فرهنگی را بشناسید و ...

161
12 آذر 1394

روحانی و سردار شهید حمید اکرمی در کربلای 4 به شهادت رسید . وی یک ماه قبل از شهادتش مطالبی را بیان می کند که بعد از گذشت سی سال بوی تازگی می دهد و می تواند چراغ راه دولت و ملت در سال همدلی و همزبانی باشد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x