چر ا مدیران کشور در همه سطوح کاری وارد می شوند؟

126
12 آذر 1394

استاد عباسی: چرا مدیران کشور در همه سطوح کاری وارد می شوند؟

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x