همنوا با مردم یمن ، رجز نحن قوه حیدریه

رجز نحن فوه حیدریه مداح حاج مسعود پیرایش هیئت صاحب العصر اراک