بیانات مهم رهبر انقلاب امام خامنه ای درباره مذاکرات هسته ای و موضوع یمن

بیانات مهم امام خامنه ای درباره مذاکرات هسته ای و موضوع یمن در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت با رهبر انقلاب