رونمایی از دستاوردهای هسته ای

به گزارش ایرنا، واحد توليد دي‌اکسيد اورانيوم طبيعي با خلوص هسته اي که در کارخانه فراوري اورانيوم و توليد سوخت هسته اي ايران راه اندازي شده است، از جمله اين طرحها مي باشد.