برادران اهل سنت گوش کنید --بررسی سند روایت خلیفتین در کتب خودتون

برادران و خواهران اهل سنت،محض رضای خدا برای یک بار هم که شده در رابطه با حدیث خلیفتین(کتاب الله و اهل بیتی)تحقیق کنید مبادا روزی برسه که بگن دیگه وقت رفتنه-به خدا مطلب واضح و روشنه نیاز به این نیست که تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی داشته باشین رسول خدا میفرمایند:خلفای من بعد از من اهل بیتم هستن-به خود قرآن قسم اهل بیت رو به هر معنایی که بگیرین ابوبکر و عمر و دیگران جزء اهلبیت نمیشن