عروسک آلیس با خمیر چینی

سلام با آموزش ساخت عروسک آلیس روی صفحه ی شطرنجی در خدمت شما دوستان هستیم . ابتدا لایه ای از خمیر را پهن کرده و روی آن را زر ورق می کشیم . خمیر سیاه را کامل با وردنه پهن می کنیم . روی صحه ی زر ورق قرار داده و دور آن می پیچیم و با وردنه سطح کار را کامل صاف می کنیم . خمیر سفید و سیاه را پهن کرده و با قالب مربع کوچک برش هایی را از خمیرها انجام می دهیم . برش های بدست آمده را به صورت شطرنجی روی سطح گرد می چینیم . اضافات را برش می زنیم . خمیر سیاه را با وردنه روی میز کار پهن کرده و نواری به عرض کناره ی صفحه شطرنجی برش می زنیم و دور کار می پیچیم . به کمک ابزار نوار را از قسمت پایین و کناره صاف می کنیم طوری که با صفحه یکی شوند . با کمک گوش پاک کن نقاط شطرنجی را صاف می کنیم . برای ساخت میز خمیر قهوه ای را به شکل گرد در می آوریم . و برش دیگری از همین رنگ را لول کرده و سیم را از آن رد می کنیم و به عنوان پایه به صفحه ی گرد می چسبانیم و در ادامه با ما همراه باشید .