دوخت پتو برای کودک

سلام . با آموزش دوخت پتو برای کودک در خدمت شما عزیزان هستیم . نیاز به پنج برش از طرح و رنگ های متفاوت برای این کار داریم . که بر حسب سلیقه می توانید طرح دلخواه را تهیه نمایید . اندازه ی برش ها با طول سی سانتی متر و عرض شش و هفت دهم سانتی متر خواهد بود . و پنج برش با طول پانزده سانتی متر و عرض شش و هفت دهم سانتی متر خواهد بود . برش برای دور کار یک متر برای طول و عرض هشت سانتی متر خواهد بود . برای دور تا دور کار نیز نواری با طول دور کار و عرض سه سانتی متر برش بزنید . برای پشت کار نیاز به مربعی با اضلاع یک متر در یک متر داریم . و پشم شیشه یا لایی برای وسط پتو با اضلاع یک متر در یک متر نیاز داریم . در ابتدا برش ها را به هم دوخت کنید . تکه ها را مطابق با فیلم دوباره برش زده و کنار هم قرار داده و دوخت کنید . در نهایت تمامی تکه ها را بهم دوخت نمایید . در ادامه با ما همراه باشید.