ساخت اریگامی گل رز

سلام . با آموزش ساخت جعبه ی کادوی اوریگامی در خدمت شما عزیزان هستیم . از کاغذ رنگ قرمز برای این کار استفاده می کنیم . مربع کوچکی برش زده و از وسط تا بزنید . از دو طرف کناره های کاغذ را روی قسمت تا خورده برگردانید و با دست محکم خط بیندازید . یکی از تا ها را بسته نگه داشته باقی را باز کنید و از گوشه کاغذ را مثلثی تا بزنید . تا را باز کنید و همین کار را برای طرف دیگر تکرار کنید . خب تمای تاها را باز کنید و یکی از تاهای وسط را دوباره تا بزنید . و بصورتی که در فیلم هم مشاده می کنید حالت دهید . برای طرف دیگر نیز همین کار را تکرار کنید . دو تا مثلث کوچک کناره ی کار باقی می ماند که آنها را نیز تا بزنید . دو سمت کار را روی هم تا بزنید تا مربعی ایجاد شود . حال با مقوای سبز نیز تمامی مراحل قبلی را تکرار می کنیم. در ادامه برای درک بهتر توضیحات و یادگیری بیشتر با فیلم آموزشی همراه ما باشید.