طرح پر طاووس روی ناخن

سلام . با آموزش طراحی پر طاووس روی ناخن در خدمت شما دوستان هستیم . خب ابتدا روی ناخن را بیس کوئت بزنید . این طرح بسیار زیبا و دخترانه و اسپورت می باشد . این مدل را با استفاده از این آموزش براحتی می توانید روی ناخن پیاده کنید . بعد از خشک شدن لاک صورتی را روی تمامی ناخن ها لاک کنید . به کمک مهر و ورق مخصوص طرح مورد نظر و با کمک لاک سفید طرح پر طاووس را همانند فیلم روی ناخن مهر کنید . برای این کار لاک سفید را روی طرح مورد نظر زده و با کاردک قسمت های اضافی را بردارید و طرح را روی اسفنج زده و روی ناخن مهر کنید . برای تمامی ناخن ها همین کار را تکرار کنید . خب برای وسط پر طاووس به کمک ابزار و چسب نگین بچسبانید . برای تمامی ناخن ها همین کار را تکرار کنید و برای براق تر شدن و به چشم آمدن روی تمامی ناخن ها را تاپ کوئت بزنید . در ادامه برای درک بهتر و بیشتر توضیحاتم با فیلم آموزشی همراه با ما باشید .