ساخت اوریگامی پاپیون لباس

سلام . با آموزش ساخت پاپیون لباس با کاغذ در خدمت شما عزیزان هستیم . خب با رنگ دلخواه خود کار را شروع می کنیم . در این کار از رنگ آبی استفاده شده است . که یه برش مستطیلی بزرک و عریض برای باله ها و یک برش مستطیلی کم عرش و کوچکتر برای وسط پاپیون برش می زنیم . کاغذ را از وسط تا می زنیم تا خط تا ایجاد گردد . کاغذ را باز می کنیم و از کناره ها به شکل مثلث تا می زنیم برای چهار گوشه همین کار را تکرار می کنیم . حال خطی را که در وسط ایجاد کرده بودیم مبنا قرار داده و دو طرف این خط را نیز از وسط تا می زنیم . خب کار بدست آمده را از وسط تا زده و از کناره ی دولای بسته دو تا مثلثی تا میزنیم و کار را باز می کنیم . یک خط ضربدر در وسط کار ایجاد می شود . این دو خط را به سمت داخل تا می زنیم . در ادامه برای یادگیری بیشتر و بهتر با ما همراه باشید .