ساخت جعبه ی هدیه اوریگامی

سلام . با آموزش درست کردن جعبه ی هدیه ی اوریگامی در خدمت شما عزیزان هستیم . ابتدا کاغذ کادو با طرح و رنگ دلخواه خریداری کنید . کاغذ را برش بزنید . دو لبه ی کاغذ را طوری تا بزنید که یک طرف یک سانت روی طرف دیگر قرار گیرد . قسمت های تا خورده را با دست فشار دهید . یک سانت را هم با چسب مایع روی سمت دیگر بچسبانید . پایین جعبه را تا زده و کناره ها را به داخل به شکل مثلثی تا می زنیم . حال لب بالا و پایین را هم روی هم تا زده و با چسب مایع به هم می چسبانیم . کناره های جعبه را یک سانت تا می زنیم و با انگشت فشار می دهیم . قسمت بالایی را هم تا زده و باز کنید و به اندازه ی یک سانت لبه را به داخل تا بزنید . در انتها دو سوراخ ایجاد و دسته ها را از آن رد کنید . در ادامه برای درک بهتر و بیشتر توضیحاتم با فیلم آموزشی همراه با ما باشید .