محمدرضا گلزار: از صبح تا شب دائم ذکر می گویم/قسمت آخر

محمد رضا گلزار: از صبح تا شب دائم ذکر می گویم/ اعتقاد داشتن دلیلی بر علیه السلام بودن نیست/ نوکری پدرومادرم را می کنم/ خواهش می کنم وقتی حالتان خوب نیست توی پیج من نیایید! - قسمت آخر