خودتان قضات کنید کدام یک تندرو ومتعصب است؟

386
11 آذر 1394

همیشه جمعیت بسیجی وانقلابی حقیقی را میکوبند به این بهانه که تندرو ومتعصب وعقب مانده اند حال خود ببینید که آیا درست است یا نه.....(بسیجی وانقلابی واقعی)ما با منطق پیش میرویم یک بسیجی وانقلابی حقیقی همیشه با منطق وانسانیت سروکار دارد اگر جوابی نداشته باشیم از مواضع خود عقب نشینی میکنیم در غیر این صورت که نمیتوانید پاسخ مارادهید مارا متعصب و...خطاب نکنیدویا مانند آقای روحانی ازآقای دکتر عباسی شکایت نکنیدبه خاطر اینکه نمیتوانید پاسخ دهیدبه شبهات موجود....با توهین هیچ چیزی درست نمیشود ای هم وطنان عزیزتر از جان...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x