حواسمون به لیبرالیسم باشه

جهت گیری ها وطرز فکر آدم ها در زندگی وآینده شون تاثیر میزاره فقط اونایی موفق وسعادتمند میشن که درست ترین راه رو انتخاب کنن وهمش دنبال حقیقت باشن.